Opvoeding

Jullie gaan praten over de opvoeding die je hebt gehad.

Door wie ben je opgevoed? Wat kan je je herinneren?
Wat zijn belangrijke normen en waarden die je hebt meegekregen?
Zijn deze normen en waarden typisch voor de cultuur van jouw opvoeders?
Stel je krijgt later kinderen. Wat uit je eigen opvoeding neem je mee als je zelf moeder of
vader bent? Wat ga je anders doen? Waarom?