Wall of friends / Suzanne & Olaf

Olaf van Strien (49) werkt voor de gemeente Hilversum als accounthouder voor o.a. Vluchtelingenwerk, stichting Present/friend4friend en is beleidsregisseur Inburgering namens de gemeente. Suzanne de Groot (48) is klantmanager statushouders voor de gemeente Hilversum. Suzanne begeleidt 18+ statushouders bij hun inburgering en integratie.

Ik hoor vaak: ik wil iets terugdoen

Suzanne: Ik vind het leuk aan friend4friend dat jonge statushouders in contact komen met leeftijdsgenoten en dat ze een sociaal netwerk opbouwen. Want dat willen ze graag. Ze zijn vaak al wat ouder als ze hier komen. Normaal ben je dan volop bezig met een opleiding en zit je daardoor tussen jonge mensen. Maar zij niet. Ze starten met hun inburgering en zitten dan vaak in een klas met oudere mensen. Jongeren geven bij me aan dat ze het missen om met leeftijdsgenoten op te trekken. En dat ze niet zoveel omhanden hebben.

Ze gaan naar school maar ze ondernemen vaak nog niet zoveel sociale activiteiten. Ze willen wel want ze willen graag de taal oefenen en veel leren. Ik hoor statushouders ook vaak zeggen: ik heb een uitkering maar dat wil ik eigenlijk niet. Ik wil op mijn eigen benen staan. Dan merk je dat ze daarom graag iets van vrijwilligerswerk willen doen. Ze willen iets terugdoen. Alsof ze zich daardoor minder schuldig voelen.

Dat zijn dat de momenten waarop ik friend4friend aanbeveel. Ik vind dat er gewoon een gevuld weekprogramma moet komen voor elke statushouder. We zoeken altijd voor alle leeftijden wat. Voor ouderen zoek je naar gericht vrijwilligerswerk. Maar jongeren hebben nog niet altijd een beeld wat voor werk ze zouden kunnen doen. En wat er allemaal is. En ook daarom vind ik het ook goed dat ze vrijwilligerswerk doen. Je kunt eens wat uitproberen en uitvinden of het bij je past.

De term ‘vrijwilligerswerk’ is vaak onbekend

Olaf: Wat mij aanspreekt is dat je dit land leert kennen vanuit het perspectief van iemand die hier al langer woont. Die wederkerigheid is belangrijk. Het is voor statushouders goed om te zien hoe iemand hier in Nederland leeft. Je bent bezig met een opleiding en daar doe je dan nog dingen naast. De hele term vrijwilligerswerk is voor heel veel nieuwkomers onbekend. Het is goed dat ze daarmee kennismaken. En het is hartstikke mooi dat het via friend4friend kan.

Integratie van twee kanten

Suzanne: Voor de integratie vanuit de andere kant is friend4friend ook goed. Dat je als Nederlandse jongere leert dat het vanzelfsprekend is om met verschillende culturen samen te werken. Ik merk dat het soms lastig is om statushouders bij een werkgever binnen te krijgen. Maar als je van jongs af aan leert dat het gewoon is om met mensen uit verschillende culturen samen te werken, dan wordt het heel gewoon. Dat je leert in die ander te verplaatsen en dat je merkt dat je net zo verschillend van die ander kunt zijn als van iemand die in Nederland is geboren. Dat het puur het achtergrondverhaal is of daar waar je geboren bent, wat het verschil maakt.

Een nieuwe blik

Olaf: Ik denk inderdaad dat iedere jongere dit zou moeten doen. Dan zou de impact heel groot zijn. Ik merk in het algemeen dat heel veel mensen niet zo’n realistisch beeld hebben van hoe het is om vluchteling te zijn en hoe de Nederlandse asielketen precies werkt. Ik kan me voorstellen dat het helpt om een bredere blik te krijgen. Of een nieuwe blik. Dat over alles wat je vanzelfsprekend vindt een bepaalde twijfel krijgt: is het wel zo logisch wat we allemaal vinden? Friend4friend kan daarbij helpen.


F4F Wall Of Friends Suzanne de Groot 2
F4F Wall Of Friends Olaf van Strien 1