Wall of friends / Rudolf Kooiman

Rudolf Kooiman (65) is predikant van de Protestantse Gemeente Hoorn, Zwaag en Blokker en voorzitter van OSMA. De Oecumenische Stichting voor Maatschappelijk Activeringswerk in Noord-Holland. Friend4friend is een initiatief van OSMA. OSMA is verbonden aan het landelijk netwerk van de Raad van Kerken Nederland, een landelijk samenwerkingsverband van 18 kerken en organisaties.

“Friend4friend past goed bij OSMA. We hebben als kerk de visie geformuleerd dat we dienstbaar, gastvrij en creatief willen zijn. Die woorden sluiten aan bij friend4friend.

Laat elkaar in verscheidenheid vrij

Er zijn twee dingen die mij aanspreken aan friend4friend. In algemene zin merk je dat er steeds meer een kloof is tussen verschillende bevolkingsgroepen. Die kloof vind ik een groot maatschappelijk probleem. Het spreek mij aan om het verschil niet als probleem maar als uitdaging en verrijking te zien. Dat je elkaar in je verscheidenheid vrij laat. Verscheidenheid is een gegeven en van daaruit is het van belang om naar elkaar op zoek te gaan. Te horen van elkaar waarin je anders bent en vandaaruit dichter bij elkaar komen. Ik merk dat friend4friend daar goed op aansluit. En het andere wat me aanspreekt is dat de ontmoeting centraal staat. Door de ontmoeting veranderen er dingen tussen mensen.

Mensen hebben mensen nodig

Ik maak me grote zorgen over die polarisatie, de tweedeling op allerlei niveaus. Je merkt dat we zo weinig van elkaar weten. Op zich ontbreekt het ons niet aan verbindingen. Want we zijn via de nieuwe media verbonden met de hele wereld. Maar werkelijk, dus op persoonlijk niveau, gaat er veel verloren. Mensen hebben mensen nodig. Dat is volstrekt evident en het lijkt alsof we dat steeds meer vergeten. Hoe meer friend4friend hoe meer dat, hopelijk, weer een beetje de maatschappij insijpelt.

Het praktische aspect is heel belangrijk

Doordat iemand buddy wordt voor een nieuwkomer kunnen praktische dingen worden aangepakt. Je kunt het in de samenleving hebben over grote zaken als huisvesting voor nieuwkomers. Maar het is ook belangrijk om geholpen te worden bij de dagelijkse dingen. Wat zijn de weggetjes? Of waarom zeggen mensen in Nederland dit zo? Het praktische aspect is heel belangrijk. En het mooiste is wanneer het uitgroeit tot vriendschap. Maar het is ook al heel fijn als iemand een tijdje met je oploopt.

Het is een Friend4friend haalt jongeren uit hun bubbel

Ik merk de laatste tijd heel erg hoe groot de eenzaamheid in Nederland is. Onder jong en oud. Hartverscheurend. Alle leeftijden, zeker jongeren, zitten in een bubbel. Door mee te doen aan friend4friend wordt dat doorbroken. En leer je ook op een andere manier kijken naar de samenleving”.

Wil je ook iets doen voor friend4friend meld je dan aan via de button.

F4F Wall Of Friends Rudolf Kooiman

Mensen hebben mensen nodig