F4F Duo 2021

Uitnodiging Actualiteitencollege

Dinsdag 7 december vindt het Actualiteitencollege over de geleerde lessen van friend4friend door het Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland en het Lectoraat Empowerment en Professionalisering van InHolland plaats. Het college  is in samenwerking met de Oecumenische Stichting voor Maatschappelijk Activeringswerk (OSMA) in Noord-Holland, de initiatiefnemer van friend4friend. We nodigen iedereen hierbij uit digitaal aanwezig te zijn. Voor meer informatie een aanmelden lees je verder. We zien je graag op 7 december.

Online Actualiteitencollege 
De meerwaarde van de ontmoeting in het sociaal domein 
Geleerde lessen van friend4friend
Dinsdag 7 december

15.00 – 16.15 uur
Online via MS Teams 

Friend4friend koppelt sinds een paar jaar jonge statushouders en jonge Nederlanders aan elkaar. In duo’s ontmoeten zij elkaar en doen zij vrijwilligerswerk. De “ontmoeting” is een belangrijk middel om het normaliseren van uitsluiting van statushouders een halt toe te roepen. Dit sympathieke project levert waardevolle ervaring en kennis op over hoe de ”ontmoeting” bijdraagt aan veerkracht van jongeren en bijdraagt aan een inclusieve samenleving. Sociaal Professionals, beleidsmakers, bestuurders en onderzoekers zetten dagelijks de “ontmoeting” in bij het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken. 

Goed ontmoeten blijkt echter moeilijker dan je denkt. Vanmiddag bespreken we de geleerde lessen. 

Maria Charlotte Rast (onderzoeker bij de Refugee Academy van de Vrije Universiteit) trapt de bijeenkomst af. Daarna gaan we dieper op het onderwerp ‘ontmoeting’ in en wisselen we uit met een aantal jonge statushouders en jonge Nederlanders die vertellen over hun ervaringen bij friend4friend, en een coördinator friend4friend die ingaat op de manier waarop de jongeren door sociaal professionals worden begeleid. Dagvoorzitter is Maisha van Pinxteren, docent-onderzoeker bij de opleiding Social Work en het lectoraat Empowerment & Professionalisering van Inholland. 

Datum: dinsdag 7 december 2021 Tijd: 15.00-16.15 uur 

Aanmelden
De toegang is gratis. U kunt zich hier aanmelden of via de website van Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland.